Ali Özkaya, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi Değerlendirdi

Ali Özkaya, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi Değerlendirdi

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Taşeron İşçilerine verilen kadro düzenlemesine ve Yargı Alanında getirilen yeniliklere dair açıklamalarda bulundu.

Özkaya yaptığı açıklamada;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil ettiğimiz diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışan kardeşlerimizin istihdamına ilişkin konular 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenmiştir.

Buna göre;
•Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
Bu kapsamda;
*Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.
*Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
*Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.
*Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.
*Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
*Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır
*Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.
•Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.
*657 sayılı Kanunda Geçici Personel (4/C) statüsü kaldırılmaktadır.
*Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecektir.
*Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan Geçici Personele de, (4/B) Sözleşmeli Personel statüsüne geçme hakkı tanınmaktadır.
•Mevsimlik geçici işçilerimizin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlanmıştır.
•İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.
Bu kapsamda;
*İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.
*İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
*Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi
askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.
•Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.
Yine 696 sayılı KHK ile yargıya ilişkin de birçok yenilik getirilmiştir. Bunlardan bazıları:
•DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN BASTIRILMASINDA YARARLILIĞI BULUNANLARA HUKUKİ KORUMA SAĞLANMAKTADIR
6755 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler için bir hukuki koruma sağlanmıştır.
Düzenlemeyle, resmî bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılmasına katılan sivil kişiler de kapsama alınmaktadır.
•TERÖR SUÇLARINDA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER İÇİN KIYAFET UYGULAMASI GETİRİLMEKTEDİR
Türk Ceza Kanununun 309 ilâ 312 nci maddelerinden (darbeye teşebbüs suçları) tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu; diğer terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik (tulum) giysiler giyecektir.
Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysilerinin Çocuklar ile hamile kadınlar uygulama kapsamı dışındadır.
•TAHLİYE KARARLARINA İTİRAZ YETKİSİ AÇIKÇA DÜZENLENMEKTEDİR
Düzenlemeyle, şüphelinin veya sanığın salıverilmesine ilişkin olarak mahkemelerce verilen kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabileceği hususuna açıklık getirilmektedir.
•TUTUKLULARA VERİLEN MAZERET İZİNLERİNİN USULÜ KOLAYLAŞTIRILMAKTADIR
Yakınlarının vefatı veya ağır derecedeki hastalık hallerinde, tutuklular, mazeret izni alarak cenaze töreni katılabilmekte veya hasta ziyareti yapabilmektedir. Bu izinler, Kanundaki şartlarına bağlı olarak soruşturma aşamasında soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında ise yargılamayı yapan mahkeme tarafından verilmektedir.
Özellikle vefat halinde, iznin bizzat soruşturmayı yapan savcı veya kovuşturmayı yürüten mahkemece verilmesi mecburiyeti süreci uzatmaktadır. Mevcut usul, istisnai de olsa mağduriyete yol açabilecek niteliktedir.
Karar sürecinin hızlandırılması için izinlerin Cumhuriyet başsavcılığınca verilmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.
•AÇIK KURUMLARDAKİ İNFAZ UYGULAMASI UZATILMAKTADIR
Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere, belirli bir sürenin altındaki hapis cezaları ile tazyik hapislerinin infazı doğrudan açık ceza ceza infaz kurumlarında yapılmaktadır. Kapsamda, kasıtlı suçlarda 3 yıla, taksirli suçlarda ise 5 yıla kadar olan hapis cezaları bulunmaktadır.
Düzenlemeyle 31/12/2017 tarihine kadar olan uygulama süresi, 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Bu vesileyle; Başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanlar Kurulu’muza tüm vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi iletiyor, getirilen düzenlemelerin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Zeynep telli dedi ki:

    Evet ak parti kadro veriyor taşerona tabi verir kadro verilenlerin hepsi kesin ak partili olan seçilir nedenmi adamlar iş kurdan bile ak partili Olgaçnları aldılar zengin olanlar memur hanımları girdi neden ak partili olduğu için fetva dönemi bitti şimdi ak parti dönemi geldi biz hiç bir parti tutmayan ortada kalır ben şimdiye kadar hiç bir parti tutmadım ama haksızlığa gelemiyorum

BİR YORUM YAZ