BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

       Ticari Adresi :     Yeni Mera Mevki Akkeçili Köyü Kara yolu üzeri

                                   Başmakçı/AFYONKARAHİSAR  

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz Yönetim Kurulunun 09/09/2016 tarihli almış olduğu karara istinaden;  15.10.2016 Cumartesi günü saat 11.00’de S.S. Başmakçı 2 No’lu Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonu  BAŞMAKÇI adresinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın toplantıya giriş ve hazırun cetvellerini imzalama işlemi saat 10.00’ da başlayacaktır.

Kendilerini vekilleri aracılığı ile temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletname ekte sunulmuştur.

2015 yılına ilişkin Finansal tabloları ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu,  Denetim kurulu raporları 09.09.2016 tarihinden itibaren şirket merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bilgi edinilmesini belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederiz.

Toplantıya çağıran organ: Yönetim Kurulu.  09.09.2016

 

 

 

Hasan Hüseyin ERTÜRK            Abdurrahman SEMERCİ

Başkan                                             Başkan Vek.

 

 

 

GÜNDEM

 

 • Yoklama ve açılış.
 • Başkanlık divanının seçimi. (bir başkan iki katip)
 • Atatürk ve şehitler adına saygı duruşu.
 • Divana genel kurul evraklarını imzası için yetki verilmesi.
 • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve tartışılması.
 • Denetim kurulu raporunun okunması ve tartışılması.
 • 2015 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve tasdiki.
 • Yönetim kurulu üyelerinin aklanması.
 • Denetim kurulu üyelerinin aklanması.
 • 2015 Yılı Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 • Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.
 • Dilek ve temenniler.
 • Kapanış.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEKALETNAME

 

BAŞYEM BAŞMAKÇI YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

 

 

Başyem Başmakçı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin 15.10.2016  saat 11.00’de S.S.Başmakçı 2 No’lu Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonu- BAŞMAKÇI adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;…………………………………………………..vekil tayin ediyorum.

 

 

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 

a-  Vekil tüm günden maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

 

Talimatlar;

 

c-  Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullan maya yetkilidir.

d-  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

 

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

 

a- (1-2-3-4-5-6-7-8-9-. Tertip temsil) 10-11-12.Tertip

b- numarası

c- ………………………….-TL. Nominal değerlidir. Adet:

d- Oyda imtiyaz yoktur.

e- Nama yazılıdır.

 

 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

 

İMZASI                                                        :

 

ADRESİ                                                        :

 

Not: Vekaletnamenin Noterden tastikli olması veya vekaletname  veren ortağın imza

Sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

22 Eylül 2016 Perşembe 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ