Belediye Satış İlanı

Belediye Satış İlanı

İHALE İLAN METNİ

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :      

 

                1.) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2.) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 20.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN GAYRİMENKULLER

 

Mahallesi Mevkii Vasfı Ada / Parsel M2 Muhammen

Bedel

% 3 Geçici Teminatı İhale Saati
Konak Mezbaha Yanı Arsa 49 / 102 29.405,15 205.836.05 TL 6.500,00 TL  14:05
Konak Bostanlık Tarla 58 / 35 2.066  10.330,00 TL    500,00 TL  14:10
Üçlerce Ilıca Arsa 308 / 45 103.26  30.978,00 TL 1.000,00 TL  14:15
İstasyon Dibek Çayırı Arsa 733 / 7 300  15.000,00 TL    500,00 TL  14:25
İstasyon Dibek Çayırı Arsa 150 / 260 400  20.000,00 TL    600,00 TL  14:30
İstasyon Dibek Çayırı Arsa 150 / 287 404,61  20.230,50 TL    650,00 TL  14:35
Konak Santral Cad. Arsa 243 / 9 429,87  23.642,85 TL    750,00 TL  14:40
Konak Santral Cad. Arsa 243 / 10 429,59  23.627,45 TL    750,00 TL  14:45
Konak Santral Cad. Arsa 243 / 11 427.85  23.531,75 TL    750,00 TL  14:50
İstasyon Meteoroloji Arsa 195 / 173 453.80 27.228,00 TL    900,00 TL  14:55
İstasyon Meteoroloji Arsa 195 / 174 398.66 23.919.60 TL    750,00 TL  15:00
Camikebir Tansa Fırın 302 / 28  47.07   5.883,75    500,00 TL  15:05

 

 

            3.)  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 20.05.2015  Çarşamba günü saat 13 : 30 ‘a  kadar  Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

a)      İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkulün ihalesine katılacağını bildirecektir.

b)      Kanuni ikametgah vermesi ,

c)      Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi ,

d)     İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi ,

e)      İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.

f)        Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

 

4.) İhaleye katılmak isteyenler 50,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

 

5.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR 30.04.2015                                   DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ