Dinar İcra Müdürlüğü

Dinar İcra Müdürlüğü

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2008/961 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, Korubaşı Mevkii, 513 ada 2 parselde, 930,88m² yüzölçümlü, Arsa niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, Şehir merkezine uzakta, her türlü hizmetten yararlanır konumda, mevcut Belediye uygulamalı imar planına göre bahçeli nizam 4 kat inşaat yapımına müsaadeli, doğu ve güney iki yola cepheli, her iki cephedede geniş yollar nedeniyle bina cephesinin güneşinin kapanmayacağı, şehrin inkişafının hızlı olduğu yerde bulunmaktadır. Taşınmazın borçluya ait olan tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : bahçeli nizam 4 kat inşaat yapımına müsaadeli
Takdir Olunan Kıymeti: 220.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : Camikebir Mah.Yeniyol Cad.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar/Afyonkarahisar
2 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, İstasyon Mahallesi, Korubaşı Mevkii, 819 ada 1 parselde, 1.824,85m² yüzölçümlü, Arsa niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, Şehir merkezine uzakta, henüz belediye hizmetlerinin götürülmedi bir alanda, mevcut Belediye uygulamalı imar planına göre bahçeli nizam 3 kat inşaat yapımına müsaadeli, toplu konut olarak projelendirildiği ve ada bazında değerlendirilerek 6 kat inşaat yapmanın mümkün olduğu, şehir inkişafına elverişli bir alanda bulunmaktadır. Taşınmazın borçluya ait olan tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Bahçeli nizam 3 kat inşaat yapımına müsaadeli
Takdir Olunan Kıymeti: 360.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Camikebir Mah.Yeniyol Cad.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar/Afyonkarahisar
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/961 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 20/07/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2016/86 Talimat
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Oğullar Köyü, Altınova Mevkii, 105 ada 1 parselde, 3.450,31m² yüzölçümlü, Bir Katlı Yirmi Dört Adet Kargir İşyerleri ve Arsa ana taşınmaz niteliğinde, O-1ÖN-1KIS Blok, Zemin Kat, 1 Bağımsız bölüm numaralı, 2/48 arsa paylı, İşyeri niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, 75.00m² miktarlı, çekme katlı, Sanayi Bakanlığı tarafından betonarme karkas tarzda inşa ettirilip kooperatif üyelerine yaklaşık 30 yıl önce teslim edilmiştir. Denizli – Afyon Devlet Karayoluna cepheli, köşe dükkan konumunda olması nedeniyle ara dükkanlara göre daha değerli olup, her türlü hizmetlerden yararlanır konumundadır. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 33.388,79 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Toprak ve Tarım Reformu Açısından Geçersizdir. (04.05.1973 tarih ve 662 yevmiyeli)
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 12:00 – 12:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 12:00 – 12:05 arası
Satış Yeri : Camikebir Mahallesi Yeniyol Caddesi No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/86 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21/07/2016
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2016/187 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Cumhuriyet Köyü, Merde Boğazı Mevkii, 197 parselde, 8.600,00m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 30.702,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yatırım Amaçlı Tarımsal Kredi Kullandırıldığı Şerhi (14.09.2007 tarih ve 3838 yevmiyeli şerh)
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Camikebir Mh.Yeniyol Cd.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
2 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Cumhuriyet Köyü, Taşlıtarla Mevkii, 261 parselde, 12.850,00m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan 1/4 hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 11.468,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Yatırım Amaçlı Tarımsal Kredi Kullandırıldığı şerhi (14.09.2007 tarih ve 3838 yevmiyeli)
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : Camikebir Mh.Yeniyol Cd.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
3 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Karataş Köyü, Tabur Mevkii, 101 ada 16 parselde, 11.842,12m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 42.276,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri : Camikebir Mh.Yeniyol Cd.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
4 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Karataş Köyü, Tabur Mevkii, 101 ada 38 parselde, 11.277,12m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, hafif meyilli, susuz tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 40.259,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Camikebir Mh.Yeniyol Cd.No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/187 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 19/07/2016

 

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
Dosya No: 2016/449 Esas
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Gençali Köyü, Tekke Mevkii, 562 parselde, 9.250,00m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, hafif meyilli, susuz tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 14.337,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Camikebir Mah. Yeniyol Cad. No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
2 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Gençali Köyü, Akçaören Mevkii, 25 parselde, 8.700,00m² yüzölçümlü, tarla niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, hafif meyilli, susuz tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 13.485,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : Camikebir Mah. Yeniyol Cad. No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
3 NO’LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Gençali Köyü, Köyiçi Mevkii, 1472 parselde, 1.320,00m² yüzölçümlü, Avlulu Kerpiç Ev niteliğinde tapu da kayıtlı olan taşınmaz, arsa üzerinde herhangi bir yapı olmadığı, 1995 yılında Dinar ve çevre köylerde meydana gelen depremde üzerindeki binanın yıkıldığı, depremden sonra taşınmazın bulunduğu yerdeki köyün yerinin değiştiğinden eski köy yerleşim alanı içerisinde kalmıştır. Miktar itibariyle köy yerleşimine elverişlidir. Taşınmazın borçluya ait olan Tam hissesi satılacaktır. Ayrıntılı bilgi tapu kaydında, bilirkişi raporunda ve dosyasındadır.
İmar Durumu : Yok Takdir Olunan Kıymeti: 7.500,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2016 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 25/10/2016 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : Camikebir Mah. Yeniyol Cad. No:23 Belediye Kültür Sarayı Düğün Salonu Dinar / Afyonkarahisar
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/449 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 19/07/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

25 Temmuz 2016 Pazartesi 08:35

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ