Dinar İcra Müdürlüğüne Ait İhale Satış İlanları

Dinar İcra Müdürlüğüne Ait İhale Satış İlanları

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
2016/250 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 114 Parsel No, DOĞANLIYOLUALTI Mahalle/Mevkii, OCAKLI KÖYÜ Köyü, 6975,00 m2 borçluya ait olan 1/2 hisse ihale edileck olup, hafif meyilli sulu olup sulu yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği tarla niteliğinde taşınmaz.
İmar Durumu : yok Kıymeti : 29.057,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:10 – 15:15 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:10 – 15:15 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR.
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIÖzellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 114 Parsel No, Doğanlıyolu altı Mahalle/Mevkii, Ocaklı köyü Köyü, borçluya ait 1/2 hisse ihale edilecek olup hafif meyilli sulu olup sulu yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği tarla niteliğinde taşınmaz.
İmar Durumu : yok Kıymeti : 29.057,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:20 – 15:25 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:20 – 15:25 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/250 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
2016/251 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, ADATEPE Mahalle/Mevkii, SÜTLAÇ KÖYÜ Köyü, 125 parsel 6150,00 M2 tam hisseli hafif meyilli susuz olup susuz yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği tarla niteliğindeki taşınmaz .
İmar Durumu : yok Kıymeti : 9.532,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/251 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
2016/265 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 116 Ada No, 54 Parsel No, HOTAŞ Mahalle/Mevkii, 3400,00 m2 ÇİÇEKTEPE/CUMHURİYET KÖYÜ Köyü, tarla niteliğinde tam hisseli tarla niteliğinde taşınmaz hafif meyili susuz olup susuz yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği taşınmaz.
İmar Durumu : yok Kıymeti : 5.270,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : irtifak hakkı vardır.( Özel Koşular: TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 394,39-m2 lik kısım.daimi irtifahk) tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:30 – 15:35 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:30 – 15:35 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 102 Ada No, 11 Parsel No, KARAÇAMUR Mahalle/Mevkii, AKÇİN Köyü, 6938,76 m2 tarla niteliğinde tam hisseli tarla niteliğinde taşınmaz hafif meyili susuz olup susuz yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği taşınmaz.
İmar Durumu : yok Kıymeti : 10.755,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:40 – 15:45 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:40 – 15:45 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 103 Ada No, 26 Parsel No, karaçamur Mahalle/Mevkii, akçin Köyü, 6383,51 m2 tarla niteliğinde tam hisseli taşınmaz hafif meyili susuz olup susuz yetişebilen her türlü ürünün yetişebileceği taşınmaz.
İmar Durumu : yok Kıymeti : 9.894,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:50 – 15:55 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 15:50 – 15:55 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/265 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
2016/271 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 520 Parsel No, DİKİLİTAŞ Mahalle/Mevkii, ÇÜRÜKLÜ Köyü, 13850,00 m2 tam Tarla niteliğinde hafif meyili sulu olup sulu yetişebilen her türlü ürününün yetişebileceği taşınmaz .
İmar Durumu : yok Kıymeti : 57.699,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir. Dosya içerisinde mevcuttur.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 14:50 – 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 14:50 – 14:55 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CAD. BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR.
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

14 Şubat 2017 Salı 08:00

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ