İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

İHALE İLAN METNİ  DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

İHALE İLAN METNİ

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:      

 

1.) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.  maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2.) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 02.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 

Mahallesi Mevkii Vasfı Ada / Parsel M2 Muhammen

Bedel

% 3 Geçici Teminatı İhale Saati
Konak Mezbaha Bina

Ve

Depolar

 49 / 95 7.030,77 767.466,10 TL  24.000,00 TL 14:00
İstasyon Dibek Çayır Arsa 150 / 260 400.00 36.000,00 TL 1.200,00 TL 14:15

 

 

            3.)  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 02.11.2016  Çarşamba günü saat 13: 30 ‘a  kadar  Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

  1. İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkul ihalesine katılacağını bildirecektir.
  2. Kanuni ikametgah vermesi ,
  3. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi ,
  4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsüvermesi ,
  5. İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.
  6. Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

 

  1. Mezbahane ihalesine iştirak edecek olan istekli yapacağı mezbahanenin tipi ve süresi ile ilgili Dinar Belediye Başkanlığına taahhüt verecektir.

 

4.) İhaleye katılmak isteyenler 100,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

 

5.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

21 Ekim 2016 Cuma 08:23

 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ