İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İHALE İLAN METNİ  DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İHALE İLAN METNİ

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :      

 

1.)Belediyemize ait Soğuk Hava Deposunda bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yaklaşık 30.000 Kg. ( 30 Ton ) hurda demir malzemenin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

2.) Satışı yapılacak olan hurda demir malzemenin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 14.12.2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 

3 ) 30.000 kg ( 30 ton ) hurda demir malzemenin kg muhammen bedeli 0,55 KRŞ olup,  geçici teminatı 2.000,00 TL’dir.

 

 

            4.)  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 14.12.2016  Çarşamba günü saat 13 : 30 ‘a  kadar  Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

  1. İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile ihaleye iştirak etmek istediklerini bildirecektir.
  2. Kanuni ikametgah vermesi ,
  3. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi ,
  4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi ,
  5. İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.
  6. Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

 

5.) İhaleye katılmak isteyenler 50,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

 

6.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

02 Aralık 2016 Cuma 08:00

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ