İLAN DİNAR KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN  DİNAR KAYMAKAMLIĞI  MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İLAN

DİNAR KAYMAKAMLIĞI

MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
S.N Taşınmaz No      Köyü Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü(m2) Haz.His. İmar Durumu Tahmin Edilen       Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi İhalenin Saati
1 03080106553 Yeşilhöyük Köyü Kürdyurdu Tarla   181 4.550,00 Tam İmarsız 28.000,00 5.600,00 25.01.2018 09.00
2 03080108674 Duman Köyü Arsa 1448 612,25 Tam İmarsız 5.000,00 1.000,00 25.01.2018 09:15
3 03080105796 Tekin Köyü Arsa 916 692,35 Tam İmarsız 6.000,00 1.200,00 25.01.2018 09:30
4 03080103586 Yeşilçat Köyü Küçükhöyük Tarla 143 76 900,00 Tam İmarsız 2.000,00 400,00 25.01.2018 09:45
5 03080103789 Yeşilçat Köyü Tarla 189 2 183,28 Tam İmarsız 1.000,00 200,00 25.01.2018 10:00
6 03080101213 Tatarlı Ksb. Kargir Bina 2997 88,00 Tam İmarlı 20.500,00 4.100,00 25.01.2018 10:15
7 03080105816 Göçerli Köyü Köyiçi Arsa 829 1.250,76 Tam İmarsız 9.000,00 1.800,00 25.01.2018 10:30
8 03080101677 Bağcılar Köyü Tarla 1194 3.400,00 Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 25.01.2018 10:45
9 03080101672 Bağcılar Köyü Tarla 1189 5.950,00 Tam İmarsız 11.000,00 2.200,00 25.01.2018 11:00
10 03080108711 Kadılar Köyü Sırataş Arsa 1883 880,93 Tam İmarlı 7.500,00 1.500,00 25.01.2018 11:15
11 03080109000 Kadılar Köyü Arsa 1887 316,63 Tam İmarlı 2.750,00 550,00 25.01.2018 11:30
12 03080101916 Çamlıköy Kargir Bina ve Ahır 102 66 1.905,47 Tam İmarsız 17.000,00 3.400,00 25.01.2018 11:45
13 03080101376 Yıprak Köyü H.Toprak 147 2 6.352,32 Tam İmarsız 37.799,00 7.560,00 25.01.2018 14:00
14 03080109025 Yıprak Köyü Arsa 139 92 2.596,70 Tam İmarlı 18.500,00 3.700,00 25.01.2018 14:15
15 03080101244 Yıprak Köyü Arsa 101 10 310,95 Tam İmarlı 2.500,00 500,00 25.01.2018 14:30
16 03080101378 Yıprak Köyü Arsa 147 5 770,59 Tam İmarlı 5.500,00 1.100,00 25.01.2018 14:45
17 03080104874 Camikebir Mh. Arsa 484 160 160,20 Tam İmarlı 26.000,00 5.200,00 25.01.2018 15:00

KİRALAMA

1 03080100134 Adliye Mahallesi Merkez

 

Hükümet Konağı Çay Ocağı Binası 2 277 51 12,00 Tam İmarlı 4.500,00        İlk yıl kira bedeli

( 700,00 TL ilk yıl elektrik-su ve ısınma bedeli peşin )

900,00 26.01.2018 10:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait 17 adet taşınmazın satışı ile Hükümet Konağı çay ocağı ihalesi;

Kiralama ihalesi 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesi gereğince pazarlık usulüne, Taşınmaz satışı ise 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince açık ihale usulüne göre,

1-İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğümüz Makam odasında bedelsiz olarak görülebilir.

2-İhaleye iştirak edeceklerin,nüfus cüzdanı suretini,kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3-İstekliler ihale saatine kadar ihale ihale komisyonuna ulaşmasına kaydıyla, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4-4706 sayılı Kanun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmazların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az  1/4’ü peşin, kalanı 3’ er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle 2 yıl içinde ödenebilecektir.Hazineye ait taşınmaz malların satışında KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süreyle  emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ