TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
DİNAR
İCRA DAİRESİ
2016/370 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 499 Parsel, DİKİCİ köyü Burunucu Mevkii , tam hisseli susuz tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 3.100 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 5.403,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 3049 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1/2 hisse payı bulunmakta olup 1/2 orandaki hissesi ihale edilecektir. ahşap ev niteliğindedir. bina geometri olarak yamuk şeklilde olup yığma ve ahşap sistemde inşa edilmiştir. duvarlar yığma olarak oluşturulmuş tabliye sistemi ise ahşaptır. bina tahmini yaşı 40-50 aralığında olduğu tahmin edilmekte olup üst katta iki adet mesken bulunmaktadır. arsa köy içi mevkinde yer almakta olup kamusal sosyal ve sosyal imkanlara ulaşım kolaydır. taşınmazın karşısında köy merkez camii yer almaktadır.
Yüzölçümü : 176,00 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 57.552,00 TLKDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 501 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, Burunucu Mevkii, tam hisseli susuz tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.100 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.660,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 687 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, Seydiyeri Mevkii, sulu olup tam hisseli tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 2.775 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 11.560,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı : A-M: 718,97 m2 si kısmında botaş boru hatları ile petrol taşıma A.Ş. lehine daimi irtifaak hakkı ,
İrtifak hakkı : B-M: tAŞINMAZIN 417,47 m2si kısmında botaş boru hatları ile boru hatları ile petrol taşıma A.ş lehine daimi irtifak hakkı.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 149 Ada, 38 Parsel, İstasyon Mah. Korubaşı Mevkii, 1/4 hisseli , 1/4 hisse ihale edilecek olup sulu olup tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 16.096 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 25.145,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arsında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 686 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, Seydiyeri Mevkii, tam hisseli sulu tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 3.200 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 13.331,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 14:50 – 14:55 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 14:50 – 14:55 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 819 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, Gölyeri Mevkii, 1/2 hisseli olup sulu tarla niteliğindeki taşınmaz.
Yüzölçümü : 1.875 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 3.905,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 15:05 – 15:10 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 15:05 – 15:10 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dinar İlçe, 3153 Parsel, DİKİCİ Mahalle/Köy, Burunucu Mevkii, tam hisseli susuz tarla niteliğinde taşınmaz.
Yüzölçümü : 1.616 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 2.816,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Dosya arasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 15:15 – 15:20 arası
Satış Yeri : CAMİKEBİR MAH. YENİYOL CADDESİ BELEDİYE KÜLTÜR DÜĞÜN SALONU DİNAR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/370 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ