Dazkırı İcra Müdürlüğü Açık Artırma İlanları

Dazkırı İcra Müdürlüğü Açık Artırma İlanları

T.C.
DAZKIRI
İCRA DAİRESİ
2013/50 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4777 Parsel No, Köyiçi Mevkii, Kızılören Köyünde arsa vasıflı taşınmazdır.
Yüzölçümü : 108 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 2.160,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 700 Parsel No, Ortaburun Mahalle/Mevkii, Kızılörün Köyü, taşınmaz köy merkezine uzak, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, susuz, 1. sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 1.950 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 2.683,57 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4223 Parsel No, Öreniçi Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz köy merkezi içinde, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, sulu, 1. sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 612 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 2.758,08 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4224 Parsel No, Öreniçi Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz köy merkezi içinde, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, sulu, 1. sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 1.152 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 5.191,68 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4220 Parsel No, Öreniçi Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz köy merkezi içinde uzak, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, sulu, 1. sınıf tarım arazisidir. Taşınmazda 18 adet 5-10 yaşlarında kiraz, 3 adet 5-10 yaşlarında vişne, 1 adet 5-10 yaşlarında şeftali, 1 adet 10-15 yaşlarında erik ağacı mevcuttur.
Yüzölçümü : 1.292 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 6.839,62 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4219 Parsel No, Öreniçi Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz köy merkezi içinde, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, sulu, 1. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz içinde 1 adet 5-10 yaşlarında ceviz, 5 adet 10-15 yaşlarında vişne, 7 adet 10-15 yaşlarında ayva, 1 adet 15-25 yaşlarında badem, 4 adet 5-10 yaşlarında armut, 3 adet 5-10 yaşlarında şeftali, 10 adet 5-10 yaşlarında kiraz, 6 adet 10-15 yaşlarında erik, 3 adet 10-15 yaşlarında kayısı ağacı mevcuttur.
Yüzölçümü : 1.508 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 8.815,06 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 3207 Parsel No, Eskiköy Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz köy merkezine uzak, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, susuz, 1. sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 17.100 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 10.591,31 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 4221 Parsel No, Öreniçi Mahalle/Mevkii, Kızılören Köyü, taşınmaz tapu kaydında her ne kadar tarla olarak geçse de üzerinde 10,10*11,60=117,16 m² lik temeli beton, duvarları tuğla üzeri döşeme betonu, elektrik, içme suyu mevcut olan yığma yap mevcuttur. Ayrıca taşınmaz üzerinde depo, samanlık, ahır olarak düzenlenmiş, demir imalat üzeri saç örtü , 265,00 m²lik yapı mevcuttur. Taşınmazda 1 adet 5-10 yaşlarında kiraz ağacı, 2 adet 5-10 yaşlarında ceviz ağacı ve derinkuyu ve sulama sistemleri (hidrosiklon, gübre tankı ve manometrik basın ayarları) vardır.
I.yapının değeri : 69.124,00-TL
II.yapının değeri : 45.050,00-TL
Arazi değeri : 7.430,00-TL
Derinkuyu değeri: 75.000,00-TL
Sulama sistemi : 7.500,00-TL
Ağaçların bedeli : 274,00-TL
TOPLAM DEĞER: 204.378,00-TL’dir.
Yüzölçümü : 743 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 207.378,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/05/2016 günü 11:50 – 11:55 arası
2. Satış Günü : 15/06/2016 günü 11:50 – 11:55 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/50 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DAZKIRI
İCRA DAİRESİ
2013/75 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 97 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (7.768,33 m²’si) satılacaktır.
üzölçümü : 23.305 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 12.472,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 13:40 – 13:45 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 13:40 – 13:45 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 97 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (7.768,33 m²’si)satılacaktır.
Yüzölçümü : 23.305 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 12.472,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 13:50 – 13:55 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 13:50 – 13:55 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 97 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (7.768,33 m²’si) satılacaktır.
Yüzölçümü : 23.305 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır
Kıymeti : 12.472,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 98 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (5.483,33 m²’si)satılacaktır.
Yüzölçümü : 16.450 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır
Kıymeti : 8.803,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 98 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (5.483,33 m²’si)satılacaktır.
Yüzölçümü : 16.450 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır
Kıymeti : 8.803,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 98 Parsel No, Ağılönü Mahalle/Mevkii, Yukarıyenice Köyü, taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, %1 eğimli, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın 1/3 Hissesi (5.483,33 m²’si)satılacaktır.
Yüzölçümü : 16.450 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır
Kıymeti : 8.803,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 27.11.2006 tarih ve 1178 yevmiyeli TOPLULAŞTIRMA şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/75 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DAZKIRI
İCRA DAİRESİ
2016/11 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Başmakçı İlçe, 216 Ada No, 13 Parsel No, Gülistan mah. Mahalle/Mevkii, taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe olarak gözükse de; taşınmaz üzerinde 5,50*11,50=63,25 m²lik temelli taş yapı, üç tarafı briket duvar ile çevrili ahşap dikme üzeri saç kaplama ahır mevcuttur.
Yüzölçümü : 184,21 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı içindedir.
Kıymeti : 19.164,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/05/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 14/06/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Başmakçı Belediyesi Mezat Salonu
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Başmakçı İlçe, 3103 Parsel No, Başmakçı mah. Burunucu mevki Mahalle/Mevkii, taşınmaz ilçe merkezine uzak, killi-tınlı toprak yapısında, düz, taşsız, susuz, 1.sınıf tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 10.668 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 28.017,69 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/05/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 14/06/2016 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri : Başmakçı Belediyesi Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

T.C.
DAZKIRI
İCRA DAİRESİ
2015/134 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Dazkırı İlçe, 124 Ada No, 88 Parsel No, Yeşilyurt mah. Çataltepe mevki, taşınmazın 3 cephesi yoldur.
Yüzölçümü : 2.840,09 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat Derinliği 29 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 6.5 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı ilçe imar planına göre konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, 2 kat yapılaşmaya müsaittir. 1.032,47 m² yola terki vardır. TAKS:0,35- KAKS:0,70, Çati eğimi:%33, Bina Yüksekliği 6,50, Dazkırı 1. Derece deprem bölgesindedir.
Kıymeti : 25.560,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 16/05/2016 günü 13:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü : 13/06/2016 günü 13:30 – 13:35 arası
Satış Yeri : Dazkırı Belediyesi Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/134 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

 

07 Nisan 2016 Perşembe 08:46

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ