İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

İHALE İLAN METNİ

DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1.) Mülkiyeti Dinar Belediyesine ait Camikebir Mahallesi Tansa Sokakta Tapunun 263 ada 56 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan İş Merkezi (Zemin+1-+2+3) binasının tamamı Eğitim Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 2886 sayılı D.İ.K. 45.maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile üç yıl süre ile kiraya verilecektir.

 

2.) Kiraya verilecek olan İş Merkezinin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 08.08.2018 Çarşamba günü saat 14.00 ‘de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

CAMİKEBİR MAHALLESİ TANSA SOKAKTA  BULUNAN İŞ MERKEZİNİN KİRA MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI AŞAĞIDA TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR.

 

ADRESİ İŞYERİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI % 3 İHALE SAATİ
Camikebir Mahallesi  Tansa Sokak

İş Merkezi

 3.000,00 TL   3.500,00 TL  14:00

 

3.)  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 08.08.2018  Çarşamba günü saat 13 : 30 ‘a  kadar  Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

 1. a) İhaleye Katılacağına dair dilekçe
 2. b) %3 Geçici teminat dekontu
 3. c) Tebligata yarar adres beyanı..
 4. d) Dinar Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi
 5. e) Sosyal Güvenlik Kurumundan borç ilişsizlik belgesi.
 6. f) Vergi dairesinden borç ilişiksizlik belgesi
 7. g) Yetki belgesi
 8. h) İmza sirkisü
 9. i) Ticaret sicil gazetesi
 10. j) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 11. k) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 12. l) Şartname alındı makbuzu

d-)  İhaleye katılacaklar ihale günü saat 12.00 ye kadar gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

e-)  İhaleye katılacaklar şartname ve eklerini Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.

f-)   Halen Belediyemiz kiracısı durumunda olan ve kira bedellerini ödemeyen, Belediyemizle mahkemelik olanlar, Belediyemize borcu olanlar yapılacak ihaleye katılamazlar.

4.) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

İLAN OLUNUR  09.07.2018                                  DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ