T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.  DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN  KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.

DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

“Davacı kurum vekili Haydarlı Belediye Encümeninin 18/05/2015 gün ve 23 nolu kararı gereği imar planında yolda kalan “Haydarlı Kasabası Hürriyet Mahallesi 2138 parsel sayılı avlulu bahçeli ahşap ev niteliğindeki taşınmazın imar planında yolda kalan 341,75 m2’lik kısmının 2942 sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği ile uzlaşma komisyonunun pazarlıkla satın almak için davalıya taahhütlü olarak çağrı bildiriminde bulunulmuş ise de davalıların çağrı bildirimine riayet etmediklerini beyanla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescilini talep ve dava etmiştir.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

a-Esas no: 2016/566, Davalılar: Uğur Türkmenel ile davalılar Sekno Çağlar mirasçıları İsmail Çağlar, Şaban Çağlar, Doğan Çağlar, Nursen Yurdakul, Emine Durak, Metin Çağlar ve Zübeyde Çağlar, Tapu Bilgileri; “Haydarlı Kasabası Hürriyet Mahallesi 2138 parsel sayılı avlulu bahçeli ahşap ev vasıflı taşınmazın imar planında yolda kalan 341,75 m2″ lik kısmı olduğu,

b-Kamulaştırma yapan idarenin Haydarlı Belediye Başkanlığı olduğu,

c-2942 sayılı KK.’nun 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 GÜN içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri,

d-Açılacak davalarda husumetin Haydarlı Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği,

e-2942 sayılı KK.’nun 14.maddesi uyarınca; tebligat tarihinden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceğinin ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

f-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibleri adına T.C. Ziraat Bankası Dinar Şubesi’ne yatırılacağı,

g-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

h-Yukarıda esas numarası yazılı davanın duruşmasının 24/11/2016 günü saat 11:10’dan itibaren Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başlayacağı,

İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere keyfiyet 4650 Kanunun 5.maddesi ile değişik 2942 sayılı  kanunun 10. maddesi gereğince ilanen duyurulur.”

İLÇE          KÖY                  PARSEL   ESAS NO     TAPU ALAN           MALİK                                             BABA                 MÜLKİYET  M2

DİNAR  Haydarlı/Hürriyet Mh.        2138         2016/566          1328 m2         UĞUR TÜRKMENEL     TİMİNALİ  (1/4)                  341,75

DİNAR  Haydarlı/Hürriyet Mh.        2138         2016/566          1328 m2         SEKNO ÇAĞLAR            HALİT        (3/4)                  341,75

 

Katip 58545                                                                                                                                           Hakim 165859

¸e-imzalıdır                                                                                                                                                e-imzalıdır

 

16 Kasım 2016 Çarşamba 08:23

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ